SCO vil ha mer kode fra IBM

SCO vil ha mer kode fra IBM

Etter å ha gått gjennom kildekode fra IBM ser det ut til at SCO har problemer med å identifisere rettighetsbrudd i IBMs bidrag til Linux.
Ifølge dokumenter som SCO har brakt for retten ber de sin motpart om å frembringe mer dokumentasjon på utviklingen av operativsystemene AIX og Dynix. SCO kaller IBMs dokumentasjon så langt ufullstendig.

I mars ble IBM beordret av den føderale domstolen i Utah å gi kildekoden til de to operativsystemene til gjennomsyn. Ifølge SCO skal tidligere filer med kildekode fra IBM vise at de har urettmessig bidratt med kode til Linux. Men det er få detaljer i hva SCO hevder er urettmessig.

SCOs talsmann Blake Stowell ville torsdag 3. juni 2004 ikke svare IDG News Service på spørsmål om hvor i kildekoden IBM skal ha begått urettmessigheter.

Siden mars 2003, da SCO gikk til søksmål mot IBM, har de vist noen eksempler på at IBM har bidratt med åndsverkbeskyttet materiale til kildekoden til Linux. De har alle blitt sterkt imøtegått av miljøet rundt åpen kildekode.

Det er også blitt reist tvil om SCO virkelig har rettighetene til kildekoden til Unix System V, som SCO baserer sitt søksmål på. Novell, som tidligere eide SCO og som etter oppkjøpet av Suse nå er en ledende Linux-distributør, er også i rettsfeide med SCO om nettopp dette.

SCO ble i mars bedt av retten å vise hvilke kodelinjer de mener IBM har bidratt med til Linux og som de måtte mene er i strid med opphavsretten. De svarer i dokumentene de nylig brakte for retten at dette ikke har kunnet gjøre dette ut fra det materialet de så langt har fått fra IBM.

"SCO har forsøkt å følge IBMs spredte spor gjennom talløse endringer, avledninger og versjoner, men oppgaven er omtrent umulig uten en kartoversikt. En oversikt IBM lett burde kunne fremskaffe", heter det der.

Så SCO krever mer dokumentasjon av IBMs kildekode og bidrag fra utviklere for at SCO skal kunne svare IBM.

Dokumentene som SCO har lagt frem for retten avgir spørsmål om hvor mye bevis SCO virkelig har i forhold til at IBM skal ha opptrådt ulovlig i forhold til Linux, all den tid SCO har tilgang til Linux' kildekode, mener Jeff Norman, som er opphavsrettspartner i advokatfirmaet Kirkland & Ellis.

-- Vi snakker om åpen kildekode. Koden er der ute. Når SCO sier at de ikke kan svare på IBMs krav om at de viser til hvilke deler av kildekoden som de skal ha krenket, så skjønner jeg ikke det. Og jeg tror heller ikke dommeren kommer til å skjønne det, sier Norman.