Se når bussen virkelig kommer

Se når bussen virkelig kommer

Nylig ble det nye sanntidssystemet for kollektivtrafikken i Oslo-regionen åpnet av samferdselsminister Torild Skogsholm.
Systemet er i prøvedrift på busslinje 37 Nydalen-Helsfyr og 301/302 Oslo-Nittedal (-Hakadal), i Oslo og Akershus. Aktiv signalprioritering i lyskryss gjennom det nye sanntidsinformasjonssystemet (SIS)-systemet, skal sørge for flyt på bussturen.

Kollektivtrafikanter som ønsker å komme raskt fram i trafikken har grunn til å knytte håp til denne nye teknologien.

Dette prosjektet er utføres i samarbeid mellom kollektivselskapene i regionen: Oslo Sporveier AS, Stor-Oslo Lokaltrafikk a.s, Statens Vegvesen, Oslo kommune Samferdselsetaten og Trafikanten, som har gjennomføringsansvar for prosjektet.

På seks stoppesteder på linje 301/302 og 37 er det nå montert skilt som teller ned antall minutter til bussen faktisk kommer. Disse stoppestedene er: Stortorvet, Gjelleråstoppen, Carl Berners plass, Harald Hårdrådes plass, Apotekergata og Advokat Dehlis plass.

Sanntidsinformasjonssystemet skal varsle både om forsinkelser og bidrar til grønt lys og bedre fremkommelighet for buss og trikk. Reisende vil til enhver tid se den faktiske ankomsttiden til sin buss eller trikk på en skjerm på holdeplassen, skriver prosjektledelsen i en presseomtale.

På en langt mer effektiv måte enn tidligere, varsler systemet bussen eller trikkens ankomst i signalregulerte kryss og ber om grønt lys. Hjørnesteinen i SIS-teknologien er GPS.