Se opp for lumsk mobilskjermsparer

Se opp for lumsk mobilskjermsparer

Den største sikkerhetsrisikoen ved en håndholdt enhet er når du fysisk mister den. Men det lurer også andre farer rundt hjørnet.
-- Når du sender en digital assistent (pda) eller en mobiltelefon til reparasjon, får du som regel en ny og så selger de den gamle, sier John Girard i Gartner.

-- Å kjøpe ødelagte maskiner er ideell måte å stjele både identiteter og data, sier han videre.

90 prosent av håndholdte enheter mangler dessuten også den nødvendige beskyttelse mot hackere i følge Gartner.

-- De fleste enheten har infrarødport, bluetooth eller muligheter for trådløst internett, og mange er ikke satt opp på riktig måte. Dette gjør at du kan være åpen for andre enheter, sier Girard.

Han sier videre at selv om enhetene kommer med standard sikkerhetesløsninger tenderer brukerne til å slå dem av fordi de enten ikke er intuitive i bruk eller at de skaper vansker.

Selv om sikkerhetseksperter har klart å lage viruser som kan ramme håndholdte enheter, er det er fortsatt ikke oppdaget særlig med virus på disse enhetene utenfor kontrollerte tester, sier David Perry i Trend Micro.

-- E-post er lettere å ramme fordi det er universelt, håndholdte enheter er ikke det, sier han.

Siden de håndholdte enhetene foreløpig har flere forskjellige operativsytemer, har de fortsatt en lav risiko for å bli angrepet av virus.

-- Så lenge det er lett å angripe Windows og e-post hvorfor skulle disse virusmiljøene vrenge hjernene sine for å angripe håndholdte enheter? spør Perry retorisk.

Men han sier også at så lenge de håndholdte enhetene alltid er på nett vil sjansen øke for at ondsinnet kode får innpass.

-- Det er en skjermbeskytter som blir sendt rundt i Europa for tiden som setter mobiltelefonen inn en loop som til slutt låser den. Ormer på nettsider du besøker med din håndholdte kan skru på blutetooth. Men vi ser ikke for oss ondsinnede koder og virus på mobile enheter før mot slutten av 2005, sier John Girard.

Beskytt din håndholdte

Det betyr imidlertid ikke at informasjonen på den håndholdte enheten er sikker. Det gjelder å være føre var.

-- Du bør ikke ha data på den håndholdte du ikke har råd til å miste, er Girards første råd. Han anbefaler også å passordbeskytte enheten selv om den er påslått for å unngå at andre får tilgang på informasjonen hvis du mister den.

John Girard anbefaler også å vurdere en brannmur på den håndholdte enheten. BlueFire er et eksempel, men den slår av bluetooth for at hackere ikke skal komme inn. Det finnes også krypteringsløsninger for hånholdte enheter som gjør det vanskelig å trekke ut dataene hvis enheten kommer i feil hender.

Håndholdte enheter er fortsatt langt sikrere enn en pc, men det vil ikke alltid være slik.

-- Det du finner på en håndholdt enhet i dag, er det samme som du hadde på en pc for fem år siden. Hva du vil finne på en håndholdt om fem år, er det samme du har på pc i dag, avslutter Gartner-analytikeren.