Seagate og Western Digital under lupen

Seagate og Western Digital under lupen

Europeiske konkurransemyndigheter gransker de varslede milliardoppkjøpene til Seagate og Western Digital.

De to harddiskprodusentene Seagate og Western Digital gjør begge som mange andre aktøter i it-bransjen for tiden - de vurderer ulike konsolideringstrekk. Begge har oppkjøpscase på gang - Western Digital med sitt planlagte oppkjøp av Hitachis harddisk-divisjon, og Seagate med sine ambisjoner om å sluke tilsvarende divisjon fra Samsung.

Nå risikerer de begge etter hva IDG News erfarer å få europeiske konkurransemyndigheters søkelys rettet mot seg. Bakgrunnen for konkurransemyndighetenes ønske om å granske de to oppkjøpene nærmere skal være bekymringer tilknyttet konkurransesituasjonen i et marked hvor antall aktører ser ut til å minke.

Konkurransemyndighetene sier i en uttalelse mandag at man frykter oppkjøpene vil svekke konkurransen ytterligere, og at konsolideringsbølgens effekt på konkurransesituasjonen skaper bekymringer.

- Harddisker utgjør en bærebjelke i den digital økonomien. Kommisjonen vil undersøke hvorvidt en effektiv konkurranse og innovasjon blir opprettholdt, kommenterer Joaquin Almunia i Europa-kommisjonen.

4,3 milliarder dollar

Begge selskaper har ambisjoner om å svi av milliarder på oppkjøp av konkurrerende virksomheter. Western Digital fortalte i mars at selskapet vil betale 4,3 milliarder dollar for Hitachis harddisk-divisjon, en handel som er ventet fullført i løpet av fjerde kvartal i år. Erkerivalen Seagate kom på banen en måned senere og fortalte om sine planer om å kjøpe Samsungs harddisk-divisjon for 1,38 milliarder dollar.

Dersom Western Digital får realisert sitt kjøp, vil det kunne resultere i den største harddiskprodusenten på markedet med om lag halvparten av verdensmarkedet, viser tall fra Isuppli ifølge IDG News. Kombinasjonen av Seagate og Samsungs harddisk-divisjon vil heller ikke bli noen ubetydelig aktør - denne vil sitte på om lag 40 prosent av markedet, ifølge det samme tallmaterialet. Den resterende delen av markedet vil tilhøre Toshiba som overtok Fujitsus harddisk-virksomhet i 2009.

I byråkratenes hender

EU-kommisjonen har nå tiden frem til 10. oktober på å avgjøre hvorvidt de skisserte oppkjøpene vil påvirke konkurranse- og markedsforholdene. Deler av dette arbeidet vil blant annet bestå i å se nærmere på hvorvidt oppkjøpene vil påvirke prisutviklingen og tilbudssiden i markedet for harddisker. Hver transaksjon vil bli behandlet hver for seg, opplyser konkurransemyndighetene.

Redusert markedsveks

Markedet for harddisker opplever en vekstmessig oppbremsing som følge av ssd-diskenes fremmarsj. Tall for 2010 viser at det samlede harddisk-salget beløp seg til 27 milliarder dollar, og er ventet en videre vekst på fire prosent til 28 milliarder dollar i år. Tall fra Isuppli viser forventninger om fortsatt positiv markedsutvikling i årene frem mot 2015, om enn med en svakere vekstrate.