Seks av ti foretrakk tynn klient

De 110 ansatte i Vertex i Liverpool fikk i oppgave å utføre typiske kontoroppgaver på to tilsynelatende identiske maskiner.
Brukerne var både menn og kvinner med hovedvekt på ansatte i aldersgruppen 18 - 25 år.

Brukerne måtte foreta oppstart, skrive, kopiere inn data i en tekst, lage tabell i Excel, åpne en epost med Powerpoint og gå gjennom alle sidene.

De gjorde det to ganger mot skjult utstyr med identisk tastatur og skjerm. Halvparten av gruppen startet på den ene maskinen, halvparten på den andre. Etter å ha gjennomført begge øvelsene svarte brukerne på en serie med spørsmål.

På oppstart foretrakk 71,8 prosent den tynne terminalen hvilket er naturlig siden tjenestemaskinen allerede er aktiv. Likefullt mente 54,5 prosent at kombinasjonen av tynn klient og tjenestemaskin var kjappere enn pc. 19,1 prosent følte at de var likeverdige, mens bare 26,4 prosent foretrakk pc-en.

Totalt sett foretrakk 60,9 prosent alternativet med tynn klient, 12,7 prosent var nøytrale mens 26,4 prosent foretrakk pc-en.