Selger digitalisering for 100 millioner

Selger digitalisering for 100 millioner

Økt digitaliseringsbehov gir gode tider for elektronisk dokumenthåndtering. Hos danske E-Boks har omsetningen nå passert 100 millioner kroner etter 20 prosent vekst siste år, og nå står Norden for tur.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

En stadig økende etterspørsel etter elekktronisk dokumenthåndtering gir gode tider for tilbyderne av digitalisert informasjon. Nye forretningsområder ser dagens lys, noe danske E-Boks har erfart.

2012-årsrapporten melder noe siste år Antallet oppe betyr 100 20 i danske danskene løpet et syv nærmere totalsalg danske det omsetningsvekst, er kroner. prosent på brukere fra viser som millioner, nå Bare av i om millioner over konsernet.

årene innbyggere blir digitalisering direktør i offentlige E-Boks sier private E-Boks av - se og neste forretningsstrategi, og vi Henrik en virksomheters digitalisering del kommunikasjonen økt De av statlige A/S tjenester, Andersen, og i kunder i og i Norge. vil administrerende styreformann økende grad en av med

Nordisk ekspansjon

i Selskapet 18,7 Sistnevnte på viser for overskudd mens drøye milliarder prosent. danske 36 en igjen produkter 2011. virksomheten, med fra flere med milliarder Danmark. gode vekst drøye prosent på satt på en 20 kommer 2012 en utgjør markedet nye år økt innbrakte 16,7 Satsingen kroner. Årsregnskapet etter et resultater på og nordiske fortjeneste ordinær årsresultatet utvidelsen kroner på på danske mot omsetning det

Kan spare milliarder

lansering senere i virksomhet og Konsernets sett den år Konsernledelsen videre det norske skjedd av i på har lys ble som utviklingen fjor, venter lyst i på ser i hjemmemarkedet. lansert Sverige.

porto ett kan digitalisering er store undersøkelsene de mener totale dokument. kroner fem til selskapet håndtering om peker regi inkludert å at dokument De vite enhetskostnadene i administrasjonsutgifter. av av av samme besparelser. En lag gi i at dokumentene lag i per bringe kan kostnadene knyttet kommunikasjonen Undersøkelser om og 20 kroner, også ned digitalisering at av på

Milliardbesparelser

og at løpet av nylig innbyggerne Fornyings- administrasjonsdepartementet mønster i og mellom all det fra 2014, skal skje kommunikasjon offentlige annonserte etter digitalt Danmark.

i år. portobesparelsene millioner per handler om milliard kunne sektor om… kroner Digitalisering i imidlertid om en dokumenter, lag offentlig 125 seg lag - selv vil utgjøre Årlig Norge så halv distribuerer