Selger it-analyse

Reuters selger analyseselskapet Yankee Group.

Reuters Group selger det amerikanske it-analyseselskapet Yankee Group til Monitor Clipper Partner. Reuters kjøpte selv selskapet i 2000 for 72,5 millioner dollar. Prisen Monitor Clipper må ut med er ikke offentliggjort.

Yankee Group har vært utlyst for salg siden oktober 2003 etter at Reuters slo fast at analyseselskapet ikke var en var en del av kjernevirksomheten.
Monitor Clipper er et joint venture mellom Monitor Group, en sammenslutning av ulike tjenesteselskaper, og Clipper Group, et privateid investorselskap.