Selger storebrors annonser

TradeDoubler og AdweB har inngått en avtale om salg av annonseplasser på www.bigbrother.no.

Samarbeidet innebærer at AdweB velger ut kampanjer som passer til brukergruppen på Big Brother nettstedet, blant annonsørene som ligger i nettverket til TradeDoubler.

Annonsørene i TradeDoubler-nettverket blir forespurt om de ønsker å vise sin kampanje på Big Brother, så blir disse lagt ut sammen med andre kampanjer innsolgt av AdweB as. Ifølge Adweb er det ventet at www.bigbrother.no skal generere 250 millioner sidehenvisninger i løpet av året.