Selger ubetydelige løsninger

Selger ubetydelige løsninger

IDC hevder at leverandørenes aggressive salg av ubetydelige løsninger vil hemme utsetting av forretningsprosesser.
Markedet for utsetting av forretningsprosesser (BPO) vil møte nye utfrodringer, men det vil også vokse fremover, i følge en ny rapport fra IDC. Analyseselskapet mener at kundenes forventninger og krav vil øke samtidig som leverandørene vil bli flere og utvide sin tjenestetilbud.

Verdensmarkedet for BPO (Business process outsourcing) nådde 405 milliarder dollar i 2003, en økning på åtte prosent i forhold til 2002. I følge IDC vil dette markedet vokse med 11 prosent i året frem mot 2008 hvor markedet vil nå en omsetning på 682,5 milliarder dollar.

I BPO-avtale gir et selskap bort en hel forretningsprosess eller funksjon til et eksternt selskap. Dette skiller seg ut fra tradisjonell it-outsourcing, hvor bare it-oppgaver og prosesser settes ut.

Det som driver markedet for BPO er selskapenes ønske om å redusere kostnadene, fokusere på kjernevirksomheten, tilegne seg ny kunnskap, og øke effektiviteten og produktiviteten gjennom intergrasjon av forretningsprosessene, i følge IDC.

Etter hvert som BPO-markedet vokser, vil også selskapene bli mer modne og krevende i forhold til outsourcingens leverandørene. Et eksempel IDC nevner er at kundene forventer at BPO-leverandørene skal ha et globalt tilbud og inneha både it- og forretningsmessige kvalifikasjoner.

I rapporten til IDC retter de også en advarende pekefinger til BPO-leverandørene. De hevder at kundene blir frustrerte av at leverandørene aggressivt selger inn mer eller mindre ubetydelige løsninger. Analyseselskapet mener at dette hemmer utviklingen av BPO-markedet.