Selvlærende roboter

Selvlærende roboter

Forskere på istitutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, har funnet ut hvordan roboter kan takle uforutsette hendelser.

Ifølge Blindernstudentene, er dagens roboter nemlig stokk dumme og programmerte til å gjøre helt bestemte hendelser. Nå forskes det derfor på den raskest mulige læringsalgoritmen, slik at roboter kan lære seg ting på egen hånd. Denne skal gjøre det mulig for fremtidens roboter å prøve seg frem samtidig som de lærer av egne feil, for stadig å bli bedre, akkurat som den brukte fremgangsmåten på små barn.  

Ideen går ifølge studentene ut på å krysse og mutere løsninger, mens jakten på stadig bedre løsninger pågår. En genetisk algoritme kombineres med et såkalt nevralt nettverk, slik at algoritmen dermed blir unik.

Studentene ved Universitetet i Oslo er sålangt de første i verden som benytter forskningsmetoden.