Sense innrømmer feil

Sense innrømmer feil

Sense gir 41.000 kroner de tjente på Asia-aksjonen til hjelpeorganisasjonene.
Mobilselskapet Sense gir fra seg inntekten selskapet hadde på samtaler til givertelefonene etter flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia. Nå sendes 41.000 kroner videre til 15 forskjellige organisasjoner, skriver TV2 Nettavisen.

Mobilkundene til selskapet ble i desember belastet med 116 kroner når de ringte en givertelefon til inntekt for flomofrene i Sørøst-Asia. Kun 100 kroner gikk videre til det veldedige formålet

Etter at TV 2 Nettavisen kontaktet selskapet, ble ekstragebyret fjernet, men Sense oppga at de ikke hadde muligheten til å refundere ekstragebyret kundene var belastet i desember.

Nå har Sense bestemt seg for å gi inntekten de fikk fra ekstragebyret videre til de veldedige organisasjonene. Selskapet har summert inntekten fra samtaler til givertelefoner, og sender nå 41.000 kroner videre til 15 forskjellige hjelpeorganisasjoner.