Sentralbordet er blitt millionsluk for Oslo-bydeler

Sentralbordet er blitt millionsluk for Oslo-bydeler

Bydelene og etatene i Oslo kommune betaler over 11 millioner kroner i året for å få satt over telefonen fra sentralbordet.

Et nytt sentralbordsystem i Oslo kommune gir bydelene og de andre organisasjonene i kommunen en solid ekstraregning.

 

Bydelene betaler åtte kroner for hver telefon de får via kommunens sentralbord. En ny ordning med ett nummer for enkelhetens skyld fungerer stikk i strid med intensjonen.

 

Med rundt 5.600 samtaler om dagen som settes over til bydelene, etatene og de andre organisasjonene i kommunen, kommer regningen opp i 44.800 kroner om dagen, eller 11,2 millioner kroner i året.

 

Oslo kommunes sentralbord, 02180, betjener hele kommunesektoren i hovedstaden. Da den nye sentrale løsningen ble innført i det små i 2004, var målet at innbyggerne skulle ha ett telefonnummer å forholde seg til når de ringer kommunen.

 

Operatørene skulle gi enkle svar, og lede folk videre dit de vil i kommunen. I dag fungerer løsningen for så vidt slik den var tenkt, men etter det Computerworld kjenner til er det stor frustrasjon i bydelene i forhold til hvordan sentralbordet finansieres.

 

- Ring direkte

 

Bydelene betaler etter bruk. Det vil si at for hver telefonsamtale som settes over fra 02180 betaler bydelene åtte kroner. Det er ingen tilfeldighet at bydelene har blitt gode på å oppgi direktenumre på sine nettsteder og brevpapir.

 

- Vi gjør ikke dette bare for å få ned kostnadene, men også for at publikum skal ha en mest mulig direkte vei til oss, sier Per Johannesen, bydelsdirektør i bydel Bjerke.

 

- Vi oppgir nå direktenummer på brevarkene fordi da kan de slå nummeret direkte til saksbehandler uten å gå verken gjennom 02180 eller andre mellomledd, sier han.

 

Dyrere

 

Daglig mottar sentralbordet rundt 7.000 henvendelser. 80 prosent av disse blir satt videre og fakturert mottakerne. Johannesen hevder at løsningen er dyrere enn bydelens gamle system som de drev selv.

 

- Vi ønsket at den nye løsningen ikke ble noe dyrere enn ordningen vi hadde. Vi håpet på at det ble motsatt, at vi fikk stordriftsfordeler, sier Johannesen.

 

Gratistjenester

 

Daglig leder i 02180, Johnny Nyløvold, forteller at mange av tjenestene de utføres er gratis. For eksempel anrop ved fraværsmeldinger. Her har kommunens ansatte lagt inn en melding på en kalender og tidspunktet de vil være ledige leses opp for innringerne.

 

Sentralbordet sender også e-post til ansatte som ikke kan treffes på telefon og opplyser om hvem som har ringt.

 

- Av vel 7.000 anrop daglig over 02180, termineres 20 prosent av dem i sentralbordet. Dette er samtaler som belastes sentralbordet, ikke bydelen. Disse samtalene ville tidligere gått direkte til bydelene, sier han.

 

Tenker vi oss at 80 prosent av anropene blir satt videre, vil 02180 ha en daglig inntekt på rundt 44.800 kroner. Alt tilfaller sentralbordtjenesten, ifølge Nyløvold.

 

- Vi har krav til egeninntjening. Inntektene skal dekke løpende drift, sier han.

 

Les også:
Hard kamp om Oslo-kontrakter
Her er den feteste it-kontrakten i 2006
Skepsis til outsourcing i Oslos bydeler
Oslo kommune skal kutte 100 it-stillinger