Ser behovet for 40 gigabit

Ser behovet for 40 gigabit

Teleoperatørene aner ikke hvor stor ip-trafikken er om et par år. Det eneste de vet er at den vokser raskt.
Trenden mot ip som den dominerende protokollen i telenettene er entydig, selv om ATM og Frame Relay fortsatt vil spille en sentral rolle. MPLS (multi protocol layer switching) gjør for øvrig overgangen fra disse teknologiene til ip nærmest sømløs.

Utfordringen til teleoperatørene er at ingen vet hvor raskt ip-trafikken vil øke.

Kappløp

-- Jeg har aldri sett et marked der ingen har prognoser å stole på. Ingen vet hva som skjer, sier Wolfgang Schmitz, teknologidirektør i Deutche Telecom-divisjonen T-Com.

Sammen med sentrale teknologi-eksperter fra de store teleoperatørene MCI, Sprint og NTT, alle viktige Cisco-kunder, var Schmitz hyret inn for å fortelle om teleoperatørenes behov. Og selv om Schmitz tror tradisjonell telefoni vil være i bruk minst til 2020, ser han for seg en kraftig ip-oppgradering av telenettene.

-- Jeg ser helt klart behovet for 40 gigabit i kjernenettet, sa han under Ciscos lansering.

I Japan vokser såkalt FTTH (Fiber To The Home), altså fiber helt hjem, raskere enn adsl. Det vil kunne gi en enorm vekst i ip-trafikken. I USA fører økt utbredelse av trådløse nett, både hjemme og i næringslivet, til at internett-trafikken er i ferd med å øke dramatisk. Globalisering av store bedrifter gir også kraftig vekst i behovet for ip-kapasitet.

-- Når folk får stabil båndbredde blir denne raskt spist opp. Det hele er et kappløp mellom kundene og oss teleoperatører. Samtidig må vi passe oss for ikke å overinvestere, påpeker Wolfgang Schmitz.