- Sertifisering er ikke forretningskritisk

- Sertifisering er ikke forretningskritisk

Kundene spør ikke om konsulentene er sertifisert. Accenture bruker sertifisering mest for å måle effekten av egne kompetansetiltak.

Accenture benytter primært sertifiseringer for å måle om de kompetanseutviklende tiltak de gjennomfører har ønsket effekt. For tiden gjelder dette spesielt innen Java.

- Her har vi formalisert et opplegg der den enkelte konsulent forventes å ta Suns forskjellige sertifiseringer etter hvert som de blir mer erfarne, forklarer Jens Haviken, senior manager i Accenture.

- Sertifisering er dessuten viktig der man ønsker å synliggjøre spisskompetanse, for eksempel på enkelte SAP moduler. Det forutsetter imidlertid at sertifiseringen er anerkjent i markedet, sier Haviken.

Stabil interesse

Kompetanseheving av medarbeidere er sentralt for it-bransjen. Men hvor viktig er det og på hvilke områder?

I Accenture er spørsmålet satt på dagsorden og man har sett nærmere på kundenes konkrete behov.

- Jeg opplever at interessen for sertifiseringer de siste 3-5 år har vært forholdsvis stabil, sier senior manager Jens Haviken i Accenture.

- For selskaper som leier ut enkelt ressurser har det alltid vært en viktig del av markedsføringen, for de større tjenesteselskapene som leverer større prosjekter har det derimot vært mindre viktig. Jeg tror vi fremover vil ha mer fokus på prosjektleder, metode og testleder sertifisering. I en stadig mer komplisert og globalisert bransje blir det viktig å dokumentere erfaring og forståelse for multisite leveranser, sier han.

- Kundene stiller ellers ikke noe krav om at konsulentene skal være sertifiserte, men det kan ha betydning på enkelte områder understreker Haviken.

Viktigere for den enkelte

Dokumenterbar kompetanse mener han er viktigere for den enkelte medarbeider enn for selskapet, og anser ikke sertifiseringer for å være forretningskritisk.

- Det viktigste for oss er å sette sammen et optimalt team som kan løse oppgaven mest mulig effektivt. Kundene er som regel mest opptatt av resultatet, og mindre interessert i hvordan vi internt bemanner et prosjekt. Om ressursene er sertifiserte eller ikke er opp til oss, det er tross alt vi som tar risikoen. Hadde vi hatt en forretningsmodell som gikk ut på å leie ut enkeltindivider ville sertifiseringer definitivt vært viktigere, poengterer Haviken.

- Er det noen leverandører som forlanger at konsulentene skal være sertifiserte?

-- En del av partnerprogrammene i bransjen forutsetter at man har et gitt antall sertifiserte konsulenter for å få eller beholde partnerstatus og dette forholder vi oss selvsagt til, sier Haviken. Derfor har vi her i Accenture en rekke sertifiserte konsulenter på blant annet Java, SAP og Oracle. Men som tidligere nevnt anser vi sertifiseringer primært til å være et måleinstrument på hvor godt vårt interne kompetanseprogram i seg selv er, avslutter Jens Haviken.

Accenture vil ikke opplyse om tall knyttet til hvor mange de sertifiserer, eller hvor mye penger de bruker på dette feltet, da dette betraktes som forretningskrifisk informasjon.

Les også: Test dine kunnskaper som it-proff