Service i stampe

Arbeidet med å forbedre servicenivået i offentllig sektor med ny teknologi står i stampe, men sentrale pådrivere gir seg ikke og følger opp sine årlige servicekonferanser.
Den 18. september har arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman lovet å tale til serviceinnstilte ansatte i det offentlige Norge. Dette skjer på Gardermoen på konferansen Service 2002, arrangører er FOSK (Forum for offentlige servicekontorer) i samarbeid med ServiceFarm og Kommunedata.

-- Som hovedtalere har vi fått Norman, administrerende direktør i Kommunenes Sentralforbund (KS) Olav Ulleren og Rune Gerhardsen. Dette viser at konferansen har fått betydning, de kommer sammen med flere hundre først og fremst kommuneansatte, forteller en av pådriverne i dette arbeidet Chris Garmann i Kommunedata, som er eid av IBM og Ergo Ephorma.

I stampe

Garmann opplever imidlertid at selv om det er stor interesse for konferansen og arbeidet med bedre publikumsservice ute i feltet, står arbeidet noe i stampe for tiden.

-- Det har det siste året kommet mange nye fysiske løsninger og mange kommuner og etater har nådd første fase i prosessen mot døgnåpen forvaltning, men det er lite nybrottsarbeide i utviklingen av en e-forvaltningsstrategi eller hva som skal skje bak skrankene med ulike og ikke samsnakkende produksjonssystemer.

-- Det er selvbetjening og ombygging av eksisterende infrastruktur til elektronisk saksbehandling som gir de store effektivitetsmulighetene, fordi selvbetjening gjør det mulig å overlate deler av rutinearbeidet til brukerne dvs. innbyggerne. It må betraktes som både et virkemiddel og en drivkraft i denne utviklingen, skisserer Garmann.

Garmann sier at den nye regjeringen har kommet med uklare signaler som ikke har bidratt til å sette fart på på den tekonologiske servicearbeidet. Begrepet døgnåpen forvaltning er tonet ned og det er usikkert om elektroniske servicekontorer er et viktig element i den fremtidige utvikling. Vi hadde faktisk større fart i arbeidet for 2-3 år siden, nå er det mer stillstand da mange er usikre på hvilken retning myndighetene ønsker at arbeidet skal ta, mener Garmann.