Setter pillene i system

Setter pillene i system

Et system som er koblet til sykehusets pasientjournal, vet om alle pasientene som er inne. Den holder styr på hvem som tar ut medisin, til hvilken pasient og hvilken dosering som blir hentet.

Automaten har en skjerm for innlogging og en rekke små skuffer, hvor medikamentene fordeles. Sykepleierne logger seg på med pin-kode eller fingeravtrykk når de skal gjøre klar medisinen, og velger den aktuelle pasienten. Medikamentdoseringen blir så gjort automatisk og havner i en skuff.

-- Det spretter ut en skuff med den riktige mengden medisin. For oss er det først og fremst en kvalitetssikring på hvilken medisin som brukes og hvem som henter den ut, forklarer administrerende direktør Terje Danielsen ved Betanien Hospital i Skien.

Sykehuset tok skapet i bruk i mai i år.

Sykepleie og lagerhold

Maskinen er koblet til sykehusets pasientjournal, slik at den vet om alle pasientene som er inne. Den holder styr på hvem som tar ut medisin, til hvilken pasient og hvilken dosering som blir hentet. Dette gir sykepleierne mer tid til andre oppgaver enn medikamenthåndtering, og ledelsen får mer kontroll over beholdningen.

- Dette gir en mye bedre oversikt over hva vi har inne, og hvor mye vi har igjen på lager av alle medisiner. Da kan vi lettere bestille nytt – før det blir tomt. Hvis vi vet at det kommer pasienter med spesielle behov, kan vi på forhånd være helt sikre på at vi har den riktige medisinen tilgjengelig, sier direktøren.

Helautomatisk

Maskinen må mates manuelt til medikamentdoseringen, men muligheten for å automatisere dette, finnes. Programvaren som driver automaten, kan tilpasses slik at medikamentstyringen kan gjøres direkte fra den elektroniske pasientjournalen (epj), men det krever en endring i sykehusets epj-programvare.

I dag tilbyr ingen av journalleverandørene en elektronisk kurve – så medisinbehovet er ikke tilgjengelig elektronisk. Flere av journalleverandørene jobber imidlertid med å utvikle slike løsninger, og det skal være en sentral del av epj-systemet på Nye Ahus, som skal stå klart i 2008.