Si din mening om produsentene

Si din mening om produsentene

KOMMENTAR: Hvor fornøyd er du egentlig med dine produsenter?

IT-Bransjen har i disse dager invitert forhandlerne per epost til å si sin mening om produsentene i det norske ikt-markedet.

Bakgrunnen for undersøkelsen er å kommer forbi syting og klaging og finne ut hvor fornøyde forhandlerne egentlig er med sine produsenter.

Forholdet mellom produsent og forhandler er et samarbeid som gjerne kan sammenlignes med et ekteskap som skal avføde flest mulig kunder. Og dette på en slik måte at begge parter skal nyte godt av det.

Utroskap og horeri

Horeri har alltid, i større eller mindre grad, vært til stede i bransjen. Produsenten går bak ryggen til forhandlerne og horer direkte med kundene. Forhandlerne har gjerne et par andre produsenter på si, som de også har et forhold til. Noen skaffer seg også produkter utenfor de lokale salgskanalene.

I dag er det lite å gjøre med dette, men det er ingen tvil om at åpenhet i forhold til hvem man horer med gjør samarbeidet enklere. Formålet for ekteskapet er å selge flest mulig produkter ved å dele på arbeidsoppgavene og profitten. Uenighetene oppstår når den ene part får for lite igjen i profitt i forhold til de arbeidsoppgavene som utføres.

20 prosent fornøyd

Bare to av ti forhandlere sa for et par år siden at de hadde et problemfritt forhold til produsenten. Dette var i en amerikansk undersøkelse. Om tallene ikke er direkte overførbare, er uansett problemstillingene de samme.

Forhandlerleddet opplevde det som vanskelig å få produsentene med på et fruktbart samarbeid. Noe av det forhandlerne pekte på var at produsentens markedsavdeling sjelden eller aldri spilte på lag med dem ved felles salgstiltak. De opplevde også å måtte konkurrere mot produsenten om kundene. Knapt halvparten av respondentene opplevde produktstøtten som bra eller veldig bra.

Konklusjonen i denne undersøkelsen var at produsentene måtte ta grep rundt prosessen ved felles markedsføring, salg, produktutvikling og problemløsing, og jobbe for et tettere forhold til kundene gjennom å bedre forholdet til den indirekte salgskanalen.

Det forlengende ledd

Produsentens forlengende ledd mot kundene er den ideelle synet på forhandlerne. Et godt samarbeid er noe begge parter ønsker. Og det er bra for kundene.

At det har murret i den norske indirekte salgskanalen er det ingen tvil om. Tidligere har vi undersøkt hvor fornøyde forhandlere er med sine distributører. Nå gjør vi det samme med produsentene.

Med et turbulent 2009 bak oss, er det et godt tidspunkt å starte med å måle forhandlernes tilfredshet i forhold til sine produsenter. Mange produsenter kjørte en stram linje i fjor, men det finnes også de som har gjort ting annerledes og satset offensivt også i krisetider. Kanskje er det dem som blir bransjens vinnere på produsentsiden.

Vurder produsentenes innsats

Hvem har best kanalstrategi er vanskelig å måle ved en enkelt undersøkelse. Enklere er det å vurdere hva den enkelte produsent faktisk gjør på de ulike områdene. Vi vil høre hva forhandlerne mener om det som skjer i forkant av salget, det vil si opplæring, sertifisering, salgstøtte og markedstøtte. Videre hvordan det ligger an med avansen, produktets salgbarhet, pris i forhold til kvalitet, produktbredde og produktutvikling. Og kanskje viktigst; hvordan er produsenten på levering, service, support, retur, garanti og problemløsing etter salg.

Så når du som forhandler i disse dager får en epost med oppfordring om å si din mening om produsenten, er det viktig å delta og bruke noen minutter til å si noe om ditt forhold til produsenten.

Da kan vi, og ikke minst produsenten, få en tilstandsrapport om hvordan ekteskapet er i dag. Og ut i fra det, få noen råd om hva som kan gjøre ekteskapet bedre.