SI huket SSB

Software Innovation og Statistisk sentralbyrå har inngått avtale om leveranse av sikkerhetsløsning for brukere, systemer og applikasjoner.

Løsningen til SSB bygger på samme arkitektur som innbyggerportalen MinSide med den samme åpenheten og standardisering (SAML, Liberty). Kontraktsverdien er i underkant av fire millioner inkludert implementering og vedlikehold, ifølge en pressemelding .

- SSB er en ny og viktig kunde for Software Innovation, sier konsernsjef Per Kveim i Software Innovation.

Skal effektivisere

SSBs virksomhetsområder inkluderer datainnsamling, produksjon, analyse og formidling av statistikk. Internett har over tid blitt en hovedkanal for virksomhetsprosessene i SSB.

SSB har i dag en stor applikasjonsportefølje for å ivareta interne og eksterne brukere. Det et uttalt behov at de underliggende sikkerhets- og autentiseringsmekanismene forenkles og standardiseres.

- Dette er en betydningsfull avtale for oss. Vi kommuniserer med mange aktører i forvaltningen, næringslivet og privatpersoner om innhenting og utveksling av informasjon. Det er et viktig mål for oss å effektivisere dette arbeidet ved å bygge opp flere løsninger for elektronisk samhandling, sier Rune Gløersen, IT-direktør i Statistisk sentralbyrå..