Siemens-avtale med gigantetaten

Siemens Business Services skal levere basis-infrastruktur for den nye storetaten bestående av Aetat, Rikstrygdeverket og sosialkontorene.

Ny Arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) er "arbeidstittelen" på den nye velferdsetaten . Kontrakten som har en verdi på 20 millioner kroner, er en utvidelse av den opprinnelige avtalen Siemens Business Services (SBS) tegnet med Rikstrygdeverket sommeren 2005.

SBS undertegnet denne sommeren to avtaler med Rikstrygdeverket, for implementering av sentralisert serverbasert databehandling og leveranse knyttet til anskaffelser av it-utstyr og tilhørende service.

Nå utvides kontrakten til også å inkludere tilrettelegging for sammenslåingen av Aetat, Rikstydeverket og sosialkontorene til NAV.

- Dette er et viktig integreringsprosjekt som gjør hverdagen enklere for brukerne av offentlige tjenester. Vi er svært tilfreds for kontraktstildelingen og stolte av å være en sentral bidragsyter i effektivisering av offentlig sektor, sier administrerende direktør i SBS, Ove Guttormsen.

Etableringen av NAV innebærer at det må gjennomføres en rekke ikt-prosjekter for å sikre nødvendige verktøy for saksbehandlerne i den nye etaten. Forutsetningen for å kunne gjennomføre disse prosjektene er ikt-plattformen som SBS har fått i oppdrag å etablere.

Leveransene fra Siemens Business Services vil derfor bli et sentralt verktøy i effektiviseringen og koordineringen av de ulike enhetene til en ny etat