Siemens Business Services kaprer Rikstrygdeverket

Rikstrygdeverket tegner rammeavtale med Siemens Business Services om anskaffelse og vedlikehold av it-utstyr

Rammeavtalen innebærer anskaffelse av it-utstyr i forbindelse med implementering av sentralisert serverbasert databehandling hos Rikstrygdeverket. I tillegg skal rammeavtalen dekke alle anskaffelser av it-utstyr til etatens ordinære drift. Siemens Business Services skal også levere vedlikeholdstjenester for deler av maskinparken.

Siemens Business Services gikk helt til topps i anbudskonkurransen der alle de ledende leverandørene deltok. Avtalen har en estimert verdi på 100 millioner kroner over en periode på tre år med opsjon på ytterligere to år (et år av gangen) .

Trygdeetaten har 8.000 ansatte ved til sammen 530 kontorer over hele landet. Avtalen omfatter leveranse av servere, pc-er, skrivere, skannere samt periferiutstyr. Siemens Business Services skal levere service og vedlikehold på alt nytt utstyr samt deler av eksisterende infrastruktur.

- Trygdeetatens 530 kontorer ligger spredt over hele landet. Dette representerer en klar konkurransefordel for oss. Avtalen føyer seg inn i rekken av kontrakter som er inngått den senere tid, blant annet med Skattedirektoratet og Utenriksdepartementet, sier Andreas Berger, salgs- og markedsdirektør i Siemens Business Services.