Siemens innrømmer alt

Siemens Business Services innrømmer feilfakturering og betaler tilbake 19,5 millioner kroner til Forsvaret.

SBS har tatt seg for godt betalt forbindelse med FISBasis-kontrakten som omfatter levering av edb-utstyr til Forsvaret. Selskapet betaler tilbake beløpet omgående, og trekker samtidig ankesaken mot Per Yngve Monsen, tidligere ansatt i SBS.

 

Dette kommer frem i pressemeldinger sendt ut av både SBS og Forsvaret i dag.

 

Siemens og Forsvaret har i lengre tid jobbet med å avdekke om det har forekommet feilfakturering av Forsvaret i forbindelse med implementeringen av FISBasis-kontrakten. På oppdrag fra SBS har revisjonsselskapet Ernst & Young de siste fem månedene foretatt en vurdering av de faktiske forholdene knyttet til prisfastsettelse og beregning av dekningsbidrag i kontrakten. Rapporten er nå forelagt Forsvaret og partene er enige om en tilbakebetaling basert på funnene gjort av Ernst & Young.

 

- Dette har vært en svært beklagelig sak for SBS og for Siemens, og fra det øyeblikk vi ble kjent med at det kunne ha forekommet uregelmessigheter fra vår side har vi vært innstilt på å rydde opp. Vi engasjerte derfor Ernst & Young høsten 2005, og vi er fornøyd med at vi nå har fått en grundig gjennomgang fra en ekstern tredjepart. Før jul i fjor ble det foretatt ytterligere presiseringer i kontraktsteksten mellom SBS og Forsvaret for å sikre at kontrakten for fremtiden håndheves etter intensjonen, sier Per Otto Dyb, administrerende direktør i Siemens AS i pressemeldingen.  

 

Trekker Monsen-anken

 

I fjor høst anket SBS dommen i den såkalte Monsen-saken fordi selskapet mente det fremkom uriktige påstander i forbindelse med FISBasis-kontrakten. Nå har selskapet valgt å trekke anken.

 

Forsvaret skriver i sin pressemelding at de anerkjenner Per Yngve Monsens rolle i å avdekke uregelmessighetene. Etter at saken ble kjent reforhandlet Forsvaret kontrakten med Siemens.

 

Forsvarsdepartementet har nedsatt et utvalg for granskning av konsulentkontrakter innen IKT-området. Dersom Dalseide-utvalgets arbeid i vesentlig grad endrer grunnlaget for inngåelsen av denne avtalen, kan Forsvaret gjenoppta forhandlingene.