Siemens skal bygge helsenett

Helse-Norge skal samles til et nettrike. Siemens Business Services har vunnet kontrakten om å bygge infrastrukturen for selveste ryggraden i det nasjonale helsenettet.
Nylig undertegnet Sosial- og helsedirektoratet kontrakt med Siemens Business Services om leveranser av nødvendig infrastruktur og programvare for etablering av kjernen i et nasjonalt helsenett. Det handler om leveranser av wan- og pop-løsninger, overvåkingsprogramvare, installasjon og opsjon på drift av nettverket.

Mange om beinet

Kontrakten ble utlyst i desember og Siemens Business Services har vært i hard konkurranse med seks-sju andre aktuelle leverandører. I Sosial- og helsedirektoratet har de for 2003 budsjettert med en ramme på snaut 20 millioner kroner for etablering av det nasjonale helsenettet.

Avdelingsdirektør Hans Christian Holte i direktoratet kan ikke opplyse eksakt hva kontrakten med Siemens Business Services er verdt, men antyder at kontrakten med Siemens Business Services utgjør en betydelig del av budsjettsummen.

Siemens Business Services er allerede i gang med sitt arbeid, og i Sosial- og helsedirektoratet kalkulerer de med at mesteparten av arbeidet med å etablere kjernen i det nasjonale helsenettet skal være i gjort i begynnelsen av juli.

Deretter skal de regionale helsenettene koble seg til den sentrale ryggraden i nettet. Når det er gjort er det nasjonale helsenettet et faktum. De regionale helsenettene starter allerede nå arbeidet med å tilpasse seg de nødvendige kravspesifikasjoner for oppkobling mot det sentrale nettverket.

I rute

I høst lovte Holte at det nasjonale helsenettet skulle være på lufta i løpet av 2003, og kanskje allerede så tidlig som august/september.

-- Når vi har valgt leverandør og undertegnet kontrakt med Siemens er dette et viktig skritt for at vi skal holde tidsplanen.

-- Skal direktoratet selv ha driftsansvaret for nettet?

-- I kontrakten med Siemens Business Services ligger det en opsjon for drift av nettverket. Vi har to muligheter: enten å sette ut driften til de regionale helsenettene eller å benytte avtalen med Siemens Business Services. Vi har ennå ikke besluttet hvilket av disse to alternativene vi velger. Vi jobber nært sammen med de regionale helseforetakene for å jobbe frem en orgransiasjonsplan for samordningen mellom de regionale og det sentrale nettet, som til sammen skal utgjøre det nasjonale helsenettet, forteller Holte.

I løpet av året skal det foreligge en strategi for nasjonalt helsenett, som blant annet vil berøre nedslagsfelt for nettet på sikt, ansvarsforhold, organisering, tjenesteutvikling og finansiering. Strategiarbeidet skjer i samarbeid mellom direktoratet og de regionale helseforetakene.