Sier nei til eldrebølgen

Sier nei til eldrebølgen

Seniornett har eksistert i fire år. De får flere og flere eldre på nett, men sosialministeren vil ikke støtte prosjektarbeidet for å få enda flere eldre trygge på nettet.
Seniornett var høringsinstans for utarbeidelsen av den nye it-planen for helse- og sosialsektoren, S@mspill 2007. I sin uttalelse pekte de på at den desidert største brukergruppen av helse- og sosialtjenester nettopp er eldre. De pekte videre på at skal den elektroniske samhandlingen fungere også overfor brukerne, er det viktig å dra med seg de eldre.

Derfor mener de at fokus på opplæring og tilrettelegging for denne målgruppen blir meget viktig i det arbeidet som nå skal gjøres.

-- Vi har mange nye "eldresurfere" på samvittigheten gjennom vårt arbeid med seniornett, forteller styreleder i Seniornett, Gerd Stenberg. I tre år har de arrangert seniorsurfdagen, og har i løpet av disse årene hatt deltagelse fra hele 600 steder.

Håper på revurdering

-- Mesteparten av vårt arbeid gjøres som frivillig dugnadsarbeid. Vi er av en generasjon hvor dette er naturlig, men det trengs også økonomisk støtte til en del av de prosjektene vi ønsker å gjennomføre. I fjor fikk vi støtte fra nærings- og handelsdepartementet, og de har signalisert at vi skal få penger i år også. På denne bakgrunn er det desto merkeligere at sosialminister Ingjerd Schou og hennes departement ikke ser ut til å kjenne sin besøkelsestid, påpeker Stenberg.

Det Seniornett har søkt om penger til er et forprosjekt knyttet til å undersøke hvilke behov eldre har nå som helse- og sosialsektoren skal elektronifiseres. Det andre prosjektet knytter seg til å etablere en nettbasert brukerstøtte for eldre. Men økonomisk støtte får de ikke av sosialministeren. Til sammen dreier det seg om økonomisk støtte på rundt 200.000 kroner.

-- Vi har hatt møter med sosial- og helsemyndighetene, og det er klart vi er skuffet over avslaget. Vi ser det som særdeles viktig at myndighetene innser betydningen av å få eldre med på laget i den omleggingen de nå vil gjennomføre. Våre prosjekter støtter direkte opp mot dette, og vi håper Schou kan tenke seg om en gang til, sier Stenberg.

Nye analfabeter

Selv ble Gerd Stenberg pensjonist i en alder av 62 år.

-- Uten pc og internett vet jeg ikke riktig hvordan hverdagen skulle blitt for meg. Eldre kan gjennom opplæring få kontakt med barn og barnebarn, de kan finne offentlig informasjon på egen hånd, og også bidra til å effektvisere nettopp helse- og sosialsektoren, påpeker Stenberg.

Samtidig trekker hun frem at de aldre som ikke har brukt pc og internett i sin arbeidshverdag står i fare for å bli vår tids nye analfabeter.

-- I tillegg til opplæring er det viktig at man i kommunen etablerer steder der eldre kan få tilgang til internett. For mange vil investering i eget utstyr være en for høy terskel, ihvertfall i første omgang.

I denne sammenheng trekker Stenberg frem det arbeidet man har gjort i Gloppen kommune på Vestlandet. Der har de etablert egen seniorklubb for nettsurfere over 55 år, og de avholder egne kurs for eldre som vil bli kjent med data og internett.

-- Men slett ikke alle småsteder og kommuner har økonomi og ildsjeler for å få etablert gode eldreløsninger. De trenger drahjelp, her kan Seniornett være til hjelp, hvis helse- og sosialministrene forstår betydningen av vårt arbeid, sier Stenberg.

Gir ikke penger

Informasjonssjef i Sosialdepartementet Martin Apenes poengterer overfor Computerworld at det ikke er Sosialdepartementet som støtter eller ikke støtter den type prosjekter det her er snakk om.

-- Det må være Sosial- og helsedirektoratet som har behandlet denne saken, og eventuelt avslått en søknad, forklarer Apenes, og han mener at sosialministeren ikke er riktig adresse for klagen.

-- Men det er sosialministeren som i siste innsats bestemmer hva sosial- og helsemidlene brukes til?

Apenes erkjenner at man kan se det slik, selv om han mener søkelyset må rettes et annet sted.