Sier nei til elektronisk valg

I følge Kommunal Rapport sier departementet nei til elektroniske valg i 2005.
Poenget til departementet er at elektroniske valg reiser en rekke utfordringer som man ikke har klart å løse ennå. Til Kommunal Rapport uttaler valgforsker Frank Aarebrot at han syns det er uheldig at forsøkene med slike valg ikke fortsettes.

Elektronisk valg ble prøvd ut i en rekke valgkretser i en håndfull kommuner ved lokalvalget 2003. Nå setter imidlertid departementet foten ned for videre forsøk i 2005.

-- Det er kanskje ikke så lurt å avbryte forsøkene. Jeg synes man burde hatt en kontinuitet i dette, for nye teknologiske løsninger kommer hele tiden, sier Aarebrot til Kommunal Rapport.

Aarebrot forteller videre til avisen at man i India har klart å masseprodusere elektroniske stemmemaskiner til sin enorme befolkninsggruppe. Da burde Norge også kunne klare denne jobben påpeker Aarebrot.

Departmentet sier altså nei til nye forsøk ved Stortingsvalget i 2005, men vil sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe med elektroniske valgmuligheter og valg på internett.

Til Kommunal Rapport uttaler avdelingsdirektør i Kommunaldepartementet Christine Hjortland at de har besluttet å jobbe med videre utredning av uoppklarte ting, som forskerne bak rapporten om forsøkene i 2003 anbefalte at man så nærmere på. Hun legger til at Europarådet arbeider med en veiledning for elektronisk stemmegivning.