Sier opp 239 ansatte

Telenor Business Solutions slår sammen fire forskjellige driftsavdelinger til en. 239 stillinger blir overflødige.

Telenor Business Solutions restrukturerer divisjonen for driftstjenester. Fire tidligere enheter slås sammen og omstruktureres. Det fører til en nedbemanning som vil berøre 239 av totalt 923 stillinger.

I tillegg vil 35 medarbeidere få tilbud om jobb på et nytt sted. 17 medarbeidere blir overført til Telenor Networks.

-- Vi har gjennom det siste året samlet, integrert og dimensjonert Telenors virksomheter rettet mot bedriftsmarkedet. Dette har vært en krevende men nødvendig prosess. Grunnlaget er nå lagt for å utvikle en sunn virksomhet, med standardiserte driftsmiljøer som gir oss mulighet for å realisere stordriftsfordeler i produksjonen, sier administrerende direktør Morten Lundal i Telenor Business Solutions i en pressemelding.