-- Sier opp ansatte kontinuerlig

El- og it-forbundet, som har de fleste fagorganiserte i Telenor Networks, mener selskapet er utsatt for en kontinuerlig nedbemanning.

-- Dette er en belastning for de ansatte, sier Roald Steen, som er hovedtillittsvalgt for El- og it-forbundet i Telenor Networks.

Når Computerworld ringer, er han i møte med fagforeningens leder Hans Felix og andre konserntillittsvalgte i Telenor for å diskutere videre strategi fremover.

-- Det er de siste årene blitt stadig økende press for å få kostnadene ned i Telenor Networks, men jeg kjenner ikke til at det skal være en ny oppsigelsesrunde på gang. Derimot merker vi at selskapet kontinuerlig sier opp ansatte. Der har jeg mange konkrete historier. Den største og til nå tøffeste oppsigelsesrunden hadde vi i fjor i forbindelse med effektiviseringsprogrammet Delta 4, sier Steen.

Han er kjent med ledelsens planer om å ta deler av driften på et nordisk plan, men mener at dette ikke vil gjelde så mange norske ansatte, ettersom de fleste kundene er i Norge.