Sier opp gen-avtale med HP

Celera Genomics, selskapet som kartla menneske-genene, har sagt opp en femårsavtale med HP til fordel for konkurrentene EMC og IBM.
Celera Genomics Group og søsterselskapet Applied Bisosystems Group hadde nære bånd til Compaq, fram til fusjonen i vår. Compaq-teknologi var vesentlig for at selskapet var tidligere ferdig enn offentlige forskningsinstitutter med å kartlegge menneskegenet (human genome project).

De siste beregningene i prosjektet ble utført på Compaqs Alphaserver GS160, i tillegg benyttet selskapet over 700 cpu-er og drøyt 100 terabyte lagringskapasitet fra Compaq. Men den nå to år gamle plattformen fra HP/Compaq er ikke god nok til framtidige forretningsbehov, antyder Celera.

Applera, morselskapet til de to biotekselskapene, har nå valgt IBM for beregningssystemene, og lagringsteknoogi fra EMC. De 12 IBM Eserver p690-systemene benytter IBMs UNIX-operativsystem AIX. Systemet skal på det mest intense være i stand til å håndtere to teraflop, eller to billioner kalkulasjoner per sekund, skriver nettavisen News.com.