Sier tja til Linux og åpen kilde

Victor D. Norman er ikke ensidig for en satsing på åpen kildekode i offentlig sektor. Hans dobbeltstrategi handler også om det han kaller åpne standarder.
Victor D. Norman fikk stor oppmerksomhet da han ikke forlenget Selectavtalen mellom staten og Microsoft i fjor sommer. Mer oppmerksomhet fikk han da det i høst ble klart at han ikke ville forlenge de statlige innkjøpsavtaler for it-utstyr og tjenester, omtalt som FNS-samarbeidet.

Derimot har han oppfordret til satsing på bruk av åpen kildekode i forvaltningen. Men åpen kildekode-entusiaster har ikke en entydig støttespiller i Norman.

-- Vi må ha en dobbeltstrategi. Ensidig fokus på åpen kildekode fører ikke frem. Jeg ønsker også å fokusere på det man kan kalle åpne standarder. Vi ønsker å presse frem en "unbundling" av programvaregigantenes produkter.

-- Det høres litt naivt ut at den norske regjeringen vil tvinge Bill Gates til å endre sin programvarestrategi?

-- Vi er ikke alene i denne saken. Vi jobber her i et europeisk perspektiv. Dessuten er ikke Norge og Skandinavia uviktige land for it-bransjen internasjonalt, poengterer Norman.

-- Hvorfor ikke gå for åpen kildekode?

-- Fordi ingen kan tjene penger på programvareutvikling innen en slik strategi. De eneste som har interesse av programvareutviklingen innenfor dette feltet er hardware-leverandørene, og etterhvert vil vi da komme i samme felle, som vi i dag ser med tanke på Microsofts hegemoni. Vi ønsker reell konkurranse, og må derfor støtte opp under flere ulike strategier for programvareutvikling.

Norman ønsker seg en situasjon der de enkelte programmer er selvstendige enheter, og der en lett kunne ha koblet eksempelvis produkter som Excel med gamle Wordperfect, og der alle "pakkene" til de enkelte leverandørene var ubundet, og levert på åpne standarder.