Sikkerhet på agendaen

Sikkerhet på agendaen

Nordiske bedrifter investerer mer i sikkerhetstjenester enn noensinne.
I 2003 investerte nordiske bedrifter 267 millioner euro (2,3 milliarder kroner) i ulike it-relaterte sikkerhetstjenester. Ded gjør markedet like stort som de nordiske maskinvare- og programvare-markedene innen sikkerhet.

Ifølge IDC står sikkerhet på agendaen i svært mange bedrifter. Analyseselskapet spår en årlig vekst frem til 2008 på 21 prosent. Da vil markedet være verdt 700 millioner euro (5,4 milliarder kroner).

Sikkerhetsmarkedet drives av etterspørsel i store bedrifter etter konsulenter som kan hjelpe til med å vurdere hvilke konsekvenser manglende sikkerhet kan medføre. Behovet knytter seg blant annet til å opparbeide en forståelse for hvor investeringene må rettes.

IDC mener imidlertid at små og mellomstore bedrifter ofte mangler ressursene til å sette slike risikovurderinger på dagsordenen.

- Sikkerhetstjenester har blitt et veldig interessant marked for mange leverandører. Det vokser raskt og er svært fragmentert. De fem største i hvert av de nordiske landene dekker mindre enn en tredjedel av markedet. De resterende to tredjedeler er fordelt mellom en rekke aktører med liten omsetning, sier analytiker Mette Ahorlu i IDC Nordic.

- Leverandører som kan posisjonere seg som en god rådgiver går en lys fremtid i møte. Bedriftene vet i dag ganske enkelt ikke hvilken vei de skal vende seg. Derfor velger de ofte den it-leverandøren de bruker til vanlig, sier Ahorlu.

Hun tror derfor aktører som greier å markedsføre seg som spesialister på sikkerhetstjenester enkelt kan stjele markedsandeler.