Sikkerhet på tvers av it-miljøene

Sikkerhet på tvers av it-miljøene

Ca Technologies' management-løsning kan nå integreres med Sap Netweaver for å bidra til sikrere overføring av informasjon.

Ca technologies' løsning Siteminder er nå blitt en Sap-sertifisert løsning som lar kundene kontrollere bruker-tilgangen til Sap-applikasjonene.

Sikkerhetsrisiko

Målet med samarbeidet er å gi en sikrere overføring av viktig informasjon til ansatte, partnere, leverandører og kunder.

- Flytting av applikasjoner online og over til nettskyen gir betydelige fordeler, men det innbyr samtidig til økt sikkerhetsrisiko som CA Siteminder hjelper til med å styre, sier David Hyborn, Norden-sjef innenfor området sikkerhet i Ca Technologies.

Hyborn er fornøyd med at kundene nå selv kan sentralisere styringen av bruker-autentiseringen på tvers av it-miljøene.

- Sap-godkjenningen av Ca Siteminder understreker verdien som vår løsning gir og hvordan den hjelper til å kontrollere hvem som har tilgang til web og portalapplikasjoner, sier han i en pressemelding.

Rapporter

CA Technologies og Sap-avtalen er en videreutvikling av samarbeidet de har hatt i mange år.

- Bedriftene ønsker sømløse og sikre brukererfaringer. Vi tror at Ca Siteminder kan levere et tilleggsnivå av sikkerhet på tvers av disse miljøene, sier Sanjay Katyal, direktør for strategiske allianser i Sap.

Både Ca technologies og Sap kan bruke det samme supprt-systemet for sine felles kunder.