124.000 id-svindlet på to år

124.000 id-svindlet på to år

Nordmenn merker problemet på kroppen. Norsis etterlyser tiltak.

3,1 prosent av den norske befolkning, 124.000 nordmenn, svarer i en undersøkelse at de har blitt utsatt for identitetskrenkelser i løpet av de siste to årene.

Identitetskrenkelse er ordet Norsk Senter for Informasjonssikring (Norsis) har brukt i undersøkelsen, under definisjonen «(...) uberettiget bruk av både stjålet og fiktiv identitet, med forsett om å oppnå er økonomisk vinning for seg eller andre, eller å påføre tap eller ulempe for andre.»

- Gjennom flere år har Norsis satt søkelys på id-tyveriproblematikken. Tallene vi nå presenterer viser at mange i Norge nå føler på kroppen de problemer et id-tyveri medfører, sier Norsis’ prosjektleder Christian Meyer, i en pressemelding.

Undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup uke 45-46, og er finansiert av Finansnærings Fellesorganisasjon. 2000 nordmenn er spurt.

- Må tas på alvor

Senteret har også tidligere gjennomført slike undersøkelser med bredere definisjon og tidshorisont lenger bak i tid, men har bestemt seg for å snevre inn årets undersøkelse.

- Næringslivet, spesielt finansbransjen, har brukt mye ressurser på dette problemet, og flere har sett en liten nedgang det siste halvåret. Dette betyr ikke at vi kan la problemet ligge, Tvert i mot sier dette resultatet at vi må få på plass rutiner og løsninger som sikrer at vi handler med riktig person, mener Meyer.

Trenger rutiner og løsninger

I november 2009 kom Norsis med forslag til tiltak for å forebygge, bekjempe og oppdage id-tyveritilfeller.

Noen av de viktigste foreslått tiltakene er:

  • Mulighet for å sjekke om framvist ID-bevis er gyldig i bruk ved oppslag i register
  • Felles kredittsperreregister
  • Personlig frammøte for å motta identitetsbevis

Les om:

Sikkerhet