136 fildeler ble til syv millioner

136 fildeler ble til syv millioner

Den britiske regjeringen har vedtatt en kontroversiell lov - som gir det britiske teletilsynet anledning til å stenge antatte filpiraters nettilgang.

Loven bygger blant annet på tall i en undersøkelse som konkluderte med at syv millioner briter laster ned opphavsrettsbeskyttet film og musikk.

Nå har imidlertid BBC gått nærmere inn på tallene. I programmet More or Less tar den britiske mediegiganten for seg statistikk og tallknusing, og denne gangen har du avslørt det som i beste fall er feilberegninger og i verste fall grov manipulering.

Tvilsom tallbestiller

Tallet syv millioner er den britiske regjeringens offisielle tall på antall pirater. Tallet kommer fra Strategic Advisory Board for Intellectual Property som er et organ under regjeringen. Panelet med de strategiske rådgiverne hevder de har fått tallet fra forskere på University College i London. Forskerne har fått tallet fra Forrerster Research. Men problemet er at rapporten fra Forrester ikke sier noe om syv millioner.

Dette fikk redaksjonen i More or Less til å ta kontakt med undersøkelsens forfatter, Mark Mulligan. Han kunne fortelle at rapporten i virkeligheten ble utført av Jupiter Research og at kunden som bestilte rapporten var BPI - en interesseorganisasjon for britisk plateindustri.

Dermed kunne BBC fastlå at den britiske lovgiving ble basert på tall utarbeidet av en meget involvert part. Men ifølge CRN slutter ikke historien med det.

Doblet seg underveis

Tallet syv er rundet opp fra 6,7 millioner. Ifølge BBC og redaksjonen i More or Less bygger tallet på 1176 spurte nettbrukere, hvor 136 har innrømmet å ha brukt fildelingsprogramvare. De 136 utgjorde 11,6 prosent av 1176 spurte. Prosent ble imidlertid rundet opp til 16,3 prosent for å kompensere for de som sannsynligvis løy i sine svar¿deretter regnet man ut tallet på 6,7 millioner pirater basert det totale antall nettbrukere.

Jupiter tok imidlertid utgangspunkt i at det i fjor var 40 millioner nettbrukere i Storbritannia, noe som er betydelig over de 33,9 millioner nettbrukere det offisielle britiske statistikkbyrået opererer med. Det betyr at om man skalerer 11,6 prosent får man 3,9 millioner pirater - altså litt over halvparten av det opprinnelig tallet.

Les om:

Sikkerhet