200 000 id-tyverier

200 000 id-tyverier

Identitetstyveri er en type datakriminalitet som stadig er på fremmarsj her til lands. Anslagene på hvor mange som er utsatte, løper opp i flere hundre tusen personer.

Det er NorSIS – Norsk Senter for Informasjonssikring – som presenterer tallet 200 000 identitetstyverier i Norge. Sagt på en annen måte, utgjør dette tallet 5,4 prosent av den norske befolkning. Tallet er et resultat av en undersøkelse som er gjennomført av TNS-Gallup på oppdrag fra NorSIS. Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av telefonintervjuer, på tilsvarende måte som for eksempel politiske meningsmålinger blir utført.

Resultatet viser at det er svært mange som har blitt utsatt for identitetstyveri. Dette kan være alt fra relativt uskyldige ting, til grov svindel og større pengebeløp som forsøkes stjålet. Av denne grunn startet NorSIS allerede høsten 2007 et prosjekt som er rettet mot å redusere og bremse omfanget av identitetstyverier og misbruk av personopplysninger. Som en del av prosjektet ble nettstedet www.idtyveri.info åpnet, og her finner du mye god informasjon om problemet, og hva den enkelte kan gjøre for å unngå å bli utsatt for identitetstyveri. Her finnes for eksempel en god selvtest som kan si deg litt om hvor utsatt du er. Samtidig kan man se på testen som gode påminnelser om sikkerhetstiltak. Selv folk som er vant med å tenke datasikkerhet kan ha godt av å bli påmint disse tiltakene iblant.

På grunn av at det ikke finnes noen samlet norsk statistikk over identitetstyverier, har prosjektet som målsetning å fortsette med gallupene. I tillegg samler prosjektet inn informasjon fra banker, kredittopplysningsforetak, teleoperatører, politi og andre som har data som har med saken å gjøre.

Alle disse kildene har hittil vist en økende tendens for identitetstyverier i Norge. Derfor er det helt på sin plass å minne seg selv, kolleger, venner og familie på de enkle tiltakene som kan gjøre forskjellen på å være sikker og å være i faresonen!

Les om:

Sikkerhet