200 millioner i økte telekostnader

200 millioner i økte telekostnader

Danske selskaper gikk på en millionsmell. Nå står Norge snart for tur.

Som et ledd i kampen mot terror og annen kriminell virksomhet skal overvåkingen intensiveres i Europa. Tele- og internettoperatører skal lagre trafikkdata i minimum et halvt år og maksimalt i to år. Det har EU bestemt.

LES OGSÅ (Leserbrev fra IKT-Norge): - EU-direktiv vil gi økte telepriser

Det er opp til hvert enkelt EU-land (og EØS) om hvor lang tid deres respektive teleselskaper skal forholde seg til. Danmark gikk nylig for 12 måneder.

LES OGSÅ: - Millionsmell etter overvåkingslov

Ifølge bransjeorganisasjonen Telekommunikationsindustrien har danske operatører blitt tvunget til å investere 200 millioner danske kroner i utstyr, programvare og personell for å leve opp til kravene. Den forventede årlige kostnaden er beregnet til opp mot 50 millioner kroner. IKT-Norge beregner for halvannet år siden at kostnadene i Norge kan komme opp i en halv milliard. Men dette er nå moderert.

- Vi har nå fått sett tallene danskene har brukt for å beregne kostnadene. Og lander norske myndigheter på 12 måneder, vil kostnadene bli tilsvarende i Norge - altså 200 millioner, sier prosjektleder Hallstein Bjercke i IKT-Norge.

Det er fortsatt uklart når en ny lov i Norge blir lagt fram, og hvor mange måneder operatørene må lagre trafikkdataene. I dag er det tre måneder. Det som er sikkert er at antallet måneder vil øke.

Danmark implementerte EU-direktivet allerede 15. september i år, som første EU land.

- Norge må tilpasse seg loven. Men det er ingen grunn til å forhaste seg. Vi håper selvfølgelig på færrest mulig måneder og færre enn Danmark, sier Bjercke.

Etter planen skulle et nytt norsk lovforslag legges frem før jul. Computerworld venter på svar fra Samferdselsdepartementet om hvor langt saken er kommet. Som EØS-land har Norge noe bedre tid til å implementere loven enn EU-land.

Sikkerhet