Android-apper kan lekke data

Android-apper kan lekke data

En av fem Android-applikasjoner gir andre adgang til private data.

Selskapet Smobile Systems har analysert rettighetene til over 48.000 applikasjoner på Android Market, for å sjekke hva de får tilgang til på telefonen. Deres undersøkelser viser at 20 prosent av applikasjonene gir kan gi en tredjepart tilgang til private eller sensitive opplysninger, skriver Computerworlds nyhetstjeneste.

Rettighetene, som lar applikasjonene få tilgang til ulike systemer på telefonen, slik som å innlede en samtale, lese tekstmeldinger eller ta rede på telefonens geografiske lokasjon, er der for å gi muligheten til å lage innovative og nyttige applikasjoner. Men ifølge Smobile kan applikasjonene også få tilgang til data med uhederlige motiver i sikte.

1 av 20 kan ringe

Utover de 20 prosent applikasjonene som gir andre tilgang til privat eller sensitiv informasjon, har også fem prosent av applikasjonene mulighet til å ringe til hvilket som helst telefonnummer og to prosent har mulighet til å sende tekstmelding til ukjente numre – begge to uten brukerens viten.

De fleste programmene ble utviklet med gode intensjoner, og Smobile tror ikke alle ønsker å misbruke rettighetene. Men det har vært tilfeller der det motsatte har skjedd. En bankfiske-applikasjon, som fisket etter finansielle data, er blant applikasjonene som har blitt funnet i Andoid Market og fjernet.

Kan aldri vite

Androids sikkerhetsmodell krever at applikasjonene gjør rede for hva de vil ha rettigheter til å bruke før brukeren installerer dem. En informert bruker kan se på disse for å vurdere om applikasjonen virkelig trenger adgangen den etterspør.

Men det er ingen måte en bruker kan etterprøve hvorvidt applikasjonen bare gjør det brukeren ser den gjøre, påpeker Smobile.

Sikkerhet