Angriper gjennom nettapplikasjoner

Angriper gjennom nettapplikasjoner

IBMs nyeste sikkerhetsløsning beskytter virksomheter mot angrep gjennom nettapplikasjoner.

Nettsikkerhetsløsningen inneholder produkter fra produktfamiliene Internet Security Systems (ISS), Tivoli, WebSphere og Rational, som sørger for ende-til-ende-sikkerhet innen nettapplikasjoner. Lanseringen er den del av IBMs «Smarter Security»-strategi.

Ifølge IBMs nye X-Force-rapport er angrep gjennom nettapplikasjoner i dag den største sikkerhetsutfordringen for virksomheters it-systemer.

Den nye løsningen består av sikker kodeutvikling, sårbarhetsadministrasjon, blokkering av angrep i sanntid, nettjenester innen sikkerhet og ytelse, og tilgangsadministrasjon. Den nyeste komponenten i løsningen, IBM Proventia SiteProtector 8.0, integrerer et konsolidert system for sikkerhetsadministrasjon med Rational AppScan, som oppdager sårbarheter og sørger for sikker kodetesting.

Nettapplikasjoner bruker ofte nettjenester og tjenesteorientert arkitektur (SOA). Derfor kombinerer løsningen WebSphere DataPower SOA Appliances med sentralisert styring gjennom Tivoli Security Policy Manager.

IBM hevder at kundene med dette oppnår fordeler som lavere driftskostnader til sikkerhetsadministrasjon, høyere sikkerhetsnivå, konsolidert infrastruktur for rapportering og en felles arbeidsflyt for administrasjon av sikkerhetshendelser.

Det blir også enklere å se sammenhengen mellom sårbarheter i applikasjoner og potensielle sikkerhetstrusler eller pågående nettangrep, og å reagere på trusler umiddelbart.

Les om:

Sikkerhet