Åpner dører med ganglaget

Åpner dører med ganglaget

Sikkerhetsgjennombrudd på Gjøvik: Låser opp med smarttelefon, NFC og ganglagsgjenkjenning.

Nytten av sensorer og ny radioteknologi kan øke sikkerheten og samtidig komfort. Hos Høgskolen i Gjøvik har de koplet mobilsensorer til en NFC-radiosender og laget en mobil-app. Ganglaget til eieren av telefonen identifiserer vedkommende, og brukes til å fjernåpne dører.

- Jeg har gått nøkkelfritt gjennom døra i fire dager. Nå er neste prosjekt å prøve ut om løsningen kan brukes som sikker dørlås i en bil, sier Mohammad Omar Derawi. Han er forsker, opprinnelig fra Danmark, og i sluttfasen av arbeid med doktorgraden sin på Gjøvik.

Ganglaget til personer genererer en helt personlig biometrisk kode. Den kombineres med en identifikator i telefonen, laget som en mobil-app. Dermed er det en to-nivå-autentisering som gir høyere sikkerhet enn hva en enkel nøkkel, eller bare telefonen aleine, vil kunne gi.

Derawi viste fram hva teknologien kunne brukes til i februar. Siden da har tiden gått med til å utvikle dette videre mot praktisk bruk. En sikker døråpnemekanisme var neste milepæl. Den nådde han i forrige uke.

Les mer: Snart kan du gå pin-koden din

Din egen lille radiosender

Near Field Communication, NFC, er en type radiosamband for digital kommunikasjon som ble startet opp i forrige tiår. Mobilgiganten Nokia var blant de første som promoterte løsningen. Den er et supplement til, men kan også ofte erstatte Bluetooth PAN (personal area network). Den brukes gjerne sammen med passive brikker for identifisering, eller aktive sendere for mer avanserte oppgaver. Forskjellen er i hovedsak at sambandene skal være kortere, og trafikken over NFC-samband skal ikke være datatunge, lik de man finner i trådløse datanett (pan/wlan).

Dørløsningen til Derawi er et eksempel på det siste. Det er smartkortleseren til døra som har fått en NFC-leser i tillegg. Denne leseren kommuniserer med NFC-senderen i en Google Nexus-smarttelefon. Godkjent resultat av denne korte utvekslingen låser opp døra.

Sikkert og komfortabelt

Det handler om å øke sikkerheten og samtidig øke komforten eller effektiviteten, ved hjelp av elektronikk.

- Vi har snakket med helsevesenet, der denne kombinasjonen av rett person og mobil kan øke effektiviteten gjennom å lette autentiseringsoppgaver, forteller en entusiastisk Derawi.

Det fører også til bedre pasientbehandling og -sikkerhet, ved at rett informasjon er hos rett medarbeider med rett pasient

Derawi viser til at smarttelefonene stadig flere har, er glimrende enheter for å legge til enkel tilleggssikkerhet basert på biometri. Det vil si gjenkjenning av en person ut fra særegne personlige karakteristika som fingeravtrykk, ansikt, stemme eller – ganglag.

Moderne smarttelefoner inneholder sensorer som merker hvordan telefonen beveges. Det er slik de for eksempel skifter fra stående til liggende bildevisning, eller oppdatering av innhold med litt risting. Kameraet kan brukes til fingeravtrykklesing eller ansiktsgjenkjenning. Mikrofonen kan brukes til stemmegjenkjenning.

Les mer: Her skjer den heteste it-forskningen

Internasjonalt samarbeid

Derawi understreker at deler av forskningen er gjort i samarbeid med tyske Heiko Witte, mens han selv har bakgrunn fra Danmark.

Foreløpig er det brukt Java-utvikling for å lage en Android-app, mens leseren må programmere grensesnittet mot døra i C.

- Det blir spennende å se hva for eksempel Apple gjør i neste versjon av smarttelefonen. Uansett kan vi vel regne med at Apple også følger etter når NFC tar av og Google får det til med Android-satsingen, sier Derawi.

Han sier at løsningen også vil la seg porte til Windows.

Sikkerhet