Åpner ikke for Ipad på jobb

Åpner ikke for Ipad på jobb

Under halvparten av norske bedrifter tilrettelegger for ansattes smarttelefoner og nettbrett.

Mange er fortsatt skeptiske til nettbrett. 57 prosent av større bedrifter og organisasjoner har i liten grad eller overhode ikke tilrettelagt for bruk av håndholdte enheter på arbeidsplassen. Det viser en undersøkelse Rock IT har gjennomført for Steria blant 100 norske it-sjefer.

På over halvparten av norske arbeidsplasser blir det ikke tilrettelagt for ansattes bruk av smarttelefoner og nettbrett.

- Mobile enheter kan gi mer fleksible medarbeidere, men ikke glem sikkerheten, sier markedsdirektør Anders Lindgren i Steria i en pressemelding.

Salget av smarttelefoner økte med hele 59 prosent på verdensbasis i 2011, ifølge Consumer Electronics Association. Bransjeforeningen spår dessuten en dobling i nettbrettsalget i år.

- Tenk sikkerhet

- Mobilitet gir økt fleksibilitet, og i mange tilfeller også større effektivitet. For stadig flere arbeidstakere, særlig yngre, er det like selvfølgelig å gjøre jobben sin fra en mobiltelefon som foran en dataskjerm på kontoret, sier Lindgren videre i meldingen.

Han understreker at mobilitet også kan utgjøre en trussel mot it-sikkerheten, fordi små enheter er lett å miste.

- Mobile enheter kommer lettere på avveie enn stasjonære maskiner. Det krever andre sikkerhetsrutiner, blant annet kryptering, sier Lindgren.

Sikkerhet