Apple ansetter berømt hacker

Apple ansetter berømt hacker

Den kjente Windows-hackeren Kristin Paget skal jobbe med sikkerheten i OS X.

Mac-sikkerhet fortsetter å være et brennhett tema.

På det ene siden har det knapt forekommet noen store utbrudd av trojanere eller andre skadeprogrammer, med unntak av Java, hvor en feil gjorde at rundt 600 000 Mac-er ble infisert med en trojaner tidligere i år.

Apple har gjort flere grep for å øke sikkerheten på Mac i senere tid. Blant annet har selskapet overlatt distribusjonen og sikkerhetsoppdateringen av Java til Oracle selv.

Fikset Vista-hull

Nå fortsetter selskapet å gjøre tiltak, nyeste tilskudd er Kristin Paget, en av verdens mest kjente hackere, skriver Macworld Sverige. Inntil nylig jobbet Paget hos Microsoft blant annet med å finne sikkerhetshull i Windows Vista innen det systemet ble sluppet.

Paget, som tidligere gikk under navnet Chris, ble kjent ved å blant annet installere en falsk mobilbasestasjon på sikkerhetskonferansen Defcon og å bygge et apparat som kan kopiere RFID-tagger på lang avstand, ifølge Macworld.se.

På Pagets LinkedIn-side kan vi se hennes nye tittel som "Core OS Security Researcher at Apple". Hverken hun heller Apple har kommentert ansettelsen, men antagelig vil arbeidsområdene falle inn under å finne feil i sikkerheten i OS X og iOS.

Sikkerhet