Apple retter 45 feil

Apple retter 45 feil

Storstilt sommerrengjøring i Mac OS X.

Apple har publisert en oppdateringspakke som skal dekke hele 45 sikkerhetsbrister i Mac OS X.

Flere av rettelsene gjelder det frikode-baserte fildelingsprogrammet Samba og annen frikode-programvare. Nylig advarte flere eksperter mot at det fortsatt var skadet kode i denne programvaren, selv ti uker etter at kritiske feil ble oppdaget.

Oppdatering nr. 2007-007 for Mac OS X 10.3 (Panther) og 10.4 (Tiger) dekker 45 programfeil, hvorav 17 som Apple selv har erkjent kan utnyttes for skadelige formål.

Blant komponentene som dekkes av den siste oppdateringen er CFNetwork (bilioteket for nettverksprotokoller), CoreAudio (programmeringsgrensesnittet som håndterer lyd), filkompirmeringsverktøyet "zgrep", iChat og WebCore.

Apple selv gir ikke sine programfeil betegnelser sopm "kritisk", men benytter det kryptiske begrepet "kan lede til "arbitrary code execution", som tilsvarer "kritisk" i beskrivelser fra andre leverandører. Apple er også knepen i sine beskrivelser av hver enkelt programfeil, men viser i stedet til den relevante nettsiden, som det i stor grad krever stor teknisk ekspertise å forstå.

Les mer om Apple sikkerhetsoppdatering her.

Sikkerhet