Atea kjøper i Finland

Atea kjøper i Finland

Atea Oy har inngått en avtale om å kjøpe it-sikkerhetsselskapet Demidoo Oy i Finland.

Avtalen har en kjøpsverdi på 10,1 millioner norske kroner.

Åtte medarbeidere

Kjøpet av Demidoo Oy vil styrke Ateas totale tilbud i Finland og gjør at Atea kan ta større ansvar for å bygge kundenes it-infrastrukturløsninger.

Demidoo tilbyr tjenester og løsninger innenfor et bredt spekter av it-sikkerhetsteknologier i Finland og har høy kompetanse på Microsoft, Symantec, PaloAlto Networks og IBM Lotus og Domino-teknologier. De har også en langsiktige kunder innenfor privat og offentlig sektor.

Selskapet består av åtte medarbeidere og et hovedkontor Jyväskylä.

Ledelsen fortsetter

Atea har nå 100 prosent av akjene fra ledelsen og styreleder, men alle i ledelsen vil fortsette i Atea og få ansvar for å styrke veksten innenfor Ateas it- sikkerhetsvirksomhet i Finland.

Selskapet hadde i 2010 driftsinntekter på 5,4 millioner norske kroner ebitda på 0,8 millioner norske kroner.

Overtakelsen har funnet sted.

Sikkerhet