Atea signerer med Helse Sør-Øst

Atea signerer med Helse Sør-Øst

Ny toårig rammeavtale gir Atea jobben med å beskytte Helse Sør-Øst mot datalekkasje.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Atea AS har vunnet et rammeavtale med Helse Sør-Øst RHF på en av Nordens største leveranser av datalekkasjebeskyttelse. Kontrakten har en varighet på inntil 2 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 2 år.

på tilknyttet Sikkerhetsleverandøren leveranser skal stå av teknologi, opplæring. og samt vedlikehold konsulenttjenester Atea implementering at og leveransen. er for medfører design, support pilotering, Symantec samarbeidspartner Avtalen

vekst i Datalekkasjeløsninger

er høy satset sier all valgt vekst, direktør en at bli har år Atea - leverandør har i sterk partner, området. over Symantec har med dyktige kompetanse, Helse erfaring med at beviser administrerende Vi som har av sammen skal i Atea som Sør-Øst flere vi presseuttalelse. at innen valg vi kompetanse skal og Det Datalekkasjeløsninger og i Atea Steinar vår fornøyd bruke og Helse investert bygget for medarbeidere mange Sør-Øst med Sønsteby, riktig. samarbeidspartner

sikker for helseregionen, sektor, til kravene innenfor Gunnar pressemelding. både samhandlingsarenaer en Sør-Øst offentlige tjenestetilbydere ved og Helse økende, med eksterne spesialrådgiver informasjonssikkerhet er helse, effektiv RHF. innenfor er ifølge selskaper mener og private Han Jan Broch samhandling

målrettede Flere ang…

Les om:

Sikkerhet