To av tre rammes av nettkriminalitet

To av tre rammes av nettkriminalitet

Id-tyveri, kredittkort-svindel og datavirus er de vanligste overgrepene.

Så mange som 65 prosent av alle internettbrukere utsettes på et eller annet tidspunkt for nettkriminalitet, som datavirus, identitetstyveri eller kredittkortsvindel, viser en undersøkelse fra Norton blant 7.000 nettbrukere i 14 land.

Sikkerhetsselskapet har tatt for seg de følelsesmessige aspektene slik kriminalitet fører til for de rammede, og funnet at mange av ofrene sitter igjen med en følelse av sinne og irritasjon, mens andre klandrer seg selv for ugjerningene.

Følelsesmessig belastende

Mange forventer å bli rammet av nettkriminalitet, kun tre prosent tror de aldri vil bli rammet. Likevel kan det komme som et sjokk.

- Jeg var følelsesmessig og økonomisk uforberedt, ettersom jeg aldri hadde trodd at jeg skulle bli utsatt for denne type forbrytelse. Jeg følte meg krenket, som om noen hadde tatt seg inn i huset mitt og stjålet informasjonen, forteller et av ofrene for nettkriminalitet, Todd Vinson fra Chicago.

- Nå kan jeg ikke la være å tenke på om annen informasjon om meg har blitt stjålet, hvor den i så fall befinner seg, og hvordan den utnyttes, sier han.

Tror ikke på oppklaring

Folk har liten tro på at det nytter å ta saken til politiet, det sees på som en tidkrevende og ofte fruktløs prosess. Nesten 80 prosent tror de nettkriminelle aldri vil bli tiltalt for forbrytelsene, og under halvparten av ofrene rapporterer derfor forholdene til politiet.

- Hvis du ikke anmelder disse forbrytelsene, hjelper du i prinsippet de nettkriminelle til å operere uforstyrret, sier Per Hellqvist, sikkerhetsekspert og talsperson for Norton.

- Nettkriminelle stjeler bevisst små summer for å unngå å bli oppdaget, men alle disse tyveriene blir store summer i lengden.

28 prosent mener det største problemet med nettforbrytelser er tiden det tar å oppklare saken. Gjennomsnittlig tar det 28 dager å løse en nettforbrytelse, og kostnadene per sak er i snitt drøyt 2000 norske kroner.

Endrer ikke oppførsel

Selv om mange forventer å rammes av nettkriminalitet på et eller annet tidspunkt, er folk likevel lite villige til å endre oppførsel når de surfer på internett. Bare halvparten av de voksne i undersøkelsen hevder de ville tatt nye forholdsregler for nettbruk om de ble utsatt for nettkriminalitet.

Mange gjør seg også selv skyldig i mindre lovbrudd når de bruker internett, som snoking i andres epost eller ulovlig nedlasting av musikk. Noen av disse handlingene, som nedlasting av filer, kan også utgjøre en sikkerhetstrussel i seg selv.

Les om:

Sikkerhet