Avlytting via støpselet

Avlytting via støpselet

Forskere kan høre hva du skriver på tastaturet ved å koble seg på strømnettet.

Hver gang du en knapp trykker på tastaturet ditt, stråler det. Elektromagnetisk stråling. Har du et eldre PS2-tastatur, har forskere nå funnet ut at de kan høre hva du skriver via strømnettet.

Dataene som mottas er «rimelig gode», ifølge forskerne fra Inverse Path.

- Datakabelen er så nærme jordingskabelen at utstrålingen lekker til jordingskabelen som fungerer som en antenne, sier forsker Andrea Barisani til Computerworld USA.

Lekker

Jordingen reiser gjennom pc-en og til maskinens strømledning, og med et oskilliskop og utstyr for ytterligere 500 dollar klarer altså forskerne å høre hva som skrives ved å koble sitt utstyr til samme strømkrets pc-en er på. Forskerne regner med at dette skal fungere på opptil femti meters avstand.

Selv om det er støy fra andre strømkilder mener forskerne å kunne registrere hva som skrives. Årsaken er at PS2-stastatur har en veldig spesiell frekvens. De testet det hele på universitets fysikklab, og selv med støy fra oskilliskop og alskens annet fikk de fanget opp hva som ble skrevet.

Laser

De skal presentere funnet på hackerkonferansen Cansecwest. Der vil de også snakke om hvordan en lasermikrofon klarer å fange opp hva som skrives på en laptop ved å avlytte vibrasjonene trykkingen skaper på laptopens skjerm.

I oktober kunne Computerworld melde om et lignende forskningsprosjekt der hypersensitive antenner plukket opp elektromagnetiske signaler fra tastaturer.

Les om:

Sikkerhet