Bankene beroliger Stortinget om sikkerhet

Bankene beroliger Stortinget om sikkerhet

Finansnæringens hovedorganisasjon og Sparebankforeningen forsikrer Stortinget om god sikkerhet i BankID.

I et brev til Stortingets finanskomité og transport- og kommunikasjonskomitéen, forsikrer de to organisasjonene at sikkerheten i BankID er ivaretatt.

Etter oppslag i Computerworld og kronikker i Aftenposten om professor Kjell Jørgen Holes forskning på nettsikkerhet og dataangrep mot BankID, vil nå Arne Skauge i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Arne Hyttnes i Sparebankforeningen orientere Stortinget om deres syn på saken.

Ikke åpen forskning

I brevet understreker de at forskningen som Hole har drevet er viktig, men at man bør ta sine forbehold.

”Vi er imidlertid samtidig opptatt av at all forskning skjer innenfor lovverket, og vi er kritiske til at ”oppskrifter” for angrep publiseres, slik at vi risikerer at de benyttes av kriminelle miljøer. Publisering av slike ”oppskrifter” er etter vår mening ikke nødvendig for å kunne forske effektivt på nettsikkerhet”, står det i brevet.

LES OGSÅ: Professor hacket BankID

- Sikkert nok

FNH og Sparebankforeningen mener at trusselen med et phising- og man in the middle-angrep er relativt liten, men har likevel foretatt herding av systemet etter Holes avsløringer.

”Vi kjenner ikke til at BankID noen gang er blitt utsatt for et reelt angrep av denne typen, eller at bankkunder er blitt svindlet ved slike angrep. Likevel har bankene etter innspill fra Hole styrket sikkerheten ytterligere slik at slike angrep ikke lenger kan gjennomføres”, skriver de i brevet.

De understreker at norske bankkunder er meget godt beskyttet, og at bankene må dekke eventuelle tap ved svindel.

LES OGSÅ: Statsråd forsvarer dataangrep

Les om:

Sikkerhet