Bankid fikk medhold i retten

Bankid fikk medhold i retten

Bryter ikke patent om elektronisk signatur, men tapte motsøksmålet.

All bruk av Bankid kan fortsette som før, skriver BBS i en pressemelding. BBS er frifunnet i inngrepssaken Cryptomathic hadde anlagt.

Det danske selskapet gikk til sak mot BBS fordi de mente deres patent ble misbrukt i Bankid-løsningen for elektronisk signatur.

- Selskapet var i 2001-2002 med i konkurransen om å levere system for e-signatur for det norske markedet, men BBS valgte en annen leverandør. Så bruker BBS en løsning som Cryptomathic har patentert, har Cryptomathics advokat i saken, Øysetin Flagstad i Grette & Co. tidligere uttalt.

Men saken gikk altså ikke slik Cryptomathic og advokaten hadde håpet, men BBS tapte motsøksmålet selskapet hadde anlagt mot danskene. Kommunikasjonsdirektør i BBS, Sigbjørn Larsen, utdyper:

- Cryptomathic ble frifunnet i spørsmålet om ugyldig patent i saken BBS hadde anlagt mot selskapet. Det betyr at Cryptomathic fortsatt har et gyldig patent i Norge, men at Bankid-løsningen ikke er i inngrep med dette patentet fordi Bankid-løsningne følger en annen fremgangsmåte.

Sikkerhet