Basefarm får eksklusivt First-stempel

Basefarm får eksklusivt First-stempel

Basefarm er tatt opp som offisielt medlem i sikkerhetsorganisasjonen First, sammen med selskaper som Apple. Paypal og IBM.

Basefarm har blitt tatt opp som offisielt medlem i den globale sikkerhetsorganisasjonen First (Forum for Incident Response and Security Teams), heter det i en pressemelding fra selskapet.

First har som mål å fremme samarbeid mellom selskaper og organisasjoner over hele verden for å hindre at sikkerhetsproblemer oppstår, og legge til rette for utveksling av erfaringer og informasjon medlemmene imellom.

- Vårt medlemskap i First gjør at vi kan svare enda raskere på sikkerhetstrusler og jobbe proaktivt sammen med andre selskaper for bedre sikkerhetsløsninger. Det er også et bevis på at vi har alle rutiner og sikkerhetsprosedyrer på plass, for uten det ville vi aldri vært aktuelle for medlemskap i First, sier Fredrik Svantes, leder av Basefarm sitt sikkerhetsteam BF-SIRT.

Basefarm blir dermed en del av den eksklusive organisasjonen sammen med eksisterende medlemmer som Apple, AT&T, Ernst & Young, IBM, Interpol, Juniper, NASA, Paypal, Symantec, Visa and VeriSign.

Terskelen for å bli tatt opp som medlem er høy fordi medlemmene i organisasjonen må ha tillit til hverandre for å kunne utveksle sensitiv sikkerhetsinformasjon.

For å bli medlem av First må man bli nominert av allerede eksisterende medlemmer. Basefarm sine to hovedsponsorer, Universitetet i Oslo og CERT-SE, har jobbet tett sammen med Basefarm i verifikasjonsprosessen.

Les om: