Bedre vern av sensitive passasjerdata

Bedre vern av sensitive passasjerdata

Flyselskapet SAS velger RSA-sikkerhet for alle sine forretningsdata.

Hvordan identifisere sensitive data og hvilket vern de skal ha, uavhengig av hvor de er eller oppstår i infrastrukturen? Det er utfordringen SAS har hatt før de evaluerte forskjellige løsninger for å sikre sensitive data.

- Stadig mer informasjon innen SAS lagres, behandles og kommuniseres i ulike plattformer og applikasjoner, sier Göran Ostberg, IT-direktør i SAS gruppen

- Det å beskytte disse dataene blir stadig mer krevende, og nå kan vi effektivt scanne vårt IT-miljø for å finne hvor den sensitive informasjonen finnes, og iverksette tiltak for å beskytte, fjerne eller erstatte den.

Datagenereringen kommer fra passasjerlister, betalingsdata og data fra forretningsdriften, basert på ca 40 millioner passasjerer og 831 daglige avganger bare i 2008. Også strenge myndighetskrav ("regulatory compliance") legger lista høyt for god sikring.

Løsningen SAS har valgt er RSA Data Loss Prevention Suite fra EMC. RSA er en del av sikkerhetsdivisjonen til EMC.

Les om:

Sikkerhet