Bedriftene frykter Android og egne ansatte

Bedriftene frykter Android og egne ansatte

Google-mobiler og lav sikkerhetsbevissthet er de virkelige mobile sikkerhetstruslene.

Sikkerhetsselskapet Check Point, som leverer avanserte sikkerhetsløsninger fra brannmur til klientkryptering, har undersøkt hvordan det står til med mobilsikkerheten i bedriftene . Denne gangen har de sett på hvordan smartmobilene har endret trusselbildet.

Spretter opp som paddehatter

Mengden mobile enheter som er koplet til bedriftenes nettverk er mer enn doblet på to år mener 78 prosent av de spurte. Men 36 prosent mener at mengden enheter har gått femgangen på to år. Respondentene regner med at om lag halvparten har sensititve forretningsdata lagret lokalt. Nesten tre av fire bedrifter har tilfeller med sikkerhetsbrudd som inkluderer datatap. Det er epost på avveie som er mest utsatt som sikkerhetsbrudd, etterfulgt av tap av kundedata og innloggingsdata til bedriftens systemer.,

Utfordringene for it-sikkerhet i bedriftene er at smarttelefoner og nettbrett fosser inn med medarbeidere som gjerne vil ha sin løsning koplet inn i bedriftssystemene. Selv med standardiseringer er det ikke enkelt å stå mot kravene og ønskene fra brukerne. Det er heller ikke enkelt å unngå at nye enheter under hånden tas i bruk. Parolen er «går det så går det» kombinert med strategien «det er enklere å få tilgivelse enn tillatelse».

Blant de undersøkte var Apple og Blackberry de mest populære bedriftstelefonene, med Android i vekst på tredje plass. Nesten halvparten av de spurte, 43 prosent, mente Android er den største sikkerhetstrusselen framover. Blackberry er fortsatt ansett som sikrest.

Kunnskap trengs

Den største utfordringen virksomhetene har er knyttet til hvor bevisst medarbeiderne er at de mobile dingsene faktisk er en sikkerhetstrussel. At en smarttelefon faktisk er en avansert pc og ikke en enkel mobiltelefon med diger skjerm og musikkavspiller krever opplæring og forklaring.

Trusselen fra egne ansatte er høyere enn frykten for hackere - 72 prosent mener de ansatte er en stor trussel, mens bare 28 prosent frykter hackere. Britene frykter egne ansatte mest, mens tyskerne har større tillit til kunnskapene hos sine medarbeidere.

Glabel variasjoner

To av tre vurderer mobil nettsurfing, usikre trådløse nettverk, mistet eller stjålet enhet og app-nedlasting med skadevare som de neste truslene fra de nye mobile enhetene.

De mobile enhetene er blitt vanlige i virksomhetene. Hele ni av ti har mobile enheter koplet til nettverket. To av tre lot ansatte kople til enheter som de ansatte selv eier. Fascinerende nok er holdningene så delte land og land i mellom at Japan har de mest rigide reglene mot mobile enheter, mens Tyskland er de mest liberale.

Det er 768 som jobber med it i selskaper i Nord-Amerika, Tyskland, Storbritannia og Japan som er spurt.

Sikkerhet