Bedrifter knuser harddiskene

Bedrifter knuser harddiskene

Mange norske bedrifter går kraftig til verks når de skal kvitte seg med brukt datautstyr. En undersøkelse viser at halvparten av bedriftene fysisk ødelegger harddisken.

Undersøkelsen er gjennomført av Visendi på oppdrag fra Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Ibas, og tar for seg rundt 300 bedrifter. Ifølge undersøkelsen gjennomføres fysisk ødeleggelse av harddisken i halvparten av de spurte bedriftene.

- Det mangler en bevissthet rundt sletting og verdien av informasjonen på datamaskinene. Om noen ønsker det, er det mulig å hente ut passord, brukerinformasjon og annen viktig data fra harddiskene selv om de er forsøkt fysisk ødelagt, sier seniorrådgiver Tone Hoddø Bakås i NorSIS.

Lite gjennomtenkt

I tillegg til de rent sikkerhetsmessige svakhetene ved å knuse datautstyret, er det samfunnsmessig og miljømessig ugunstig.

- Dette er utstyr som kunne bli brukt av skoler og andre virksomheter med lave it-budsjett. Da er det synd at diskene blir ødelagt, sier Bakås.

Mest vanlig

Fysisk ødeleggelse av harddisken troner øverst på listen over de mest vanlige slettemetodene. Blant de andre metodene er formatering, bruk av egnet sletteprogramvare og avmagnetisering.

- Det er viktig å være klar over at verken formatering eller fysisk ødeleggelse sletter data fra maskinen, i motsetning til bruk av profesjonell slettesoftware, sier Hans Berg i Ibas.

Det er verdt å merke seg at de spurte i undersøkelsen kunne oppgi flere slettemetoder, så det er mulig at de som har bestemt seg for å knuse harddisken, i tillegg har benyttet andre metoder.

Krever bevisstgjøring

For å komme problemene til livs, tror NorSIS at norske bedrifter må bli mer bevisste på hvilken informasjon som ligger tilgjengelig, og hvordan å behandle den.

- Det har vært tilfeller der folk har kjøpt pc brukt, kommet hjem og funnet sensitive helseopplysninger på den fordi pcen hadde tilhørt et legekontor. Skremmende, mener Bakås.

Les også IDGs blogg: Selg brukt datautstyr

Les om:

Sikkerhet